పోస్ట్‌లు

ఏప్రిల్, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

మంచు కరిగాక-కవిత్వం

చిత్రం
  విన్నకోట రవిశంకర్‌ గారి కొత్త పుస్తకాన్ని (“మంచు కరిగాక”) పరిచయం చేసే అవకాశం నాకు కలిగింది.  

కలాభివర్ధని పరిషత్తు

చిత్రం
  ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారి గౌతమీ గాథలనుండి శ్రీపాద వారి కలాభివర్ధని పరిషత్తు నిర్వహణావిశేషాలు వినండి.