పోస్ట్‌లు

నవంబర్, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఇదేనా ఇంతేనా జీవితసారమిదేనా

చిత్రం
  జీవన మరణ చక్రాన్ని మన పూర్వులు బాగా అర్ధం చేసుకుని వేదాంతాన్ని రక్తమాంసాల్లో ఇముడ్చుకున్నారు. కనుకనే వారి జీవితాల్లో అతి దుఃఖాలు,అతి సంతోషాలు మనం చూడము. స్థితప్రజ్ఞతను అణువణువునా అస్థిగతం చేసుకున్న జీవితాలు వారివి. డ్యూయెట్లు,రొమాంటిక్‌ పాటలు,సినిమాల మధ్య ఇలాంటి పాటలను అప్పుడప్పుడూ వింటూ ఉంటే, మన మనోవికారాల మీద,అల్ప సంతోషాల మీద,అకారణ రాగద్వేషాల మీద- మన మీద మనమే అద్దం ముందు నిలబడి కాసేపు నవ్వుకోవచ్చు. ఆనక ఆ దుమ్మును మనసుపైంచి తుడుచుకోవచ్చు. ********** చిత్రం: యోగి వేమన (1947) సంగీతం: చిత్తూర్ వి. నాగయ్య, ఓగిరాల రామచంద్ర రావు సాహిత్యం: సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గానం: చిత్తూర్ వి. నాగయ్య ఇదేనా ఇంతేనా జీవితసారమిదేనా అంతులేని ఈ జీవన వైభవమంతయు తుదకు నశించుటకేనా ఇదేనా ఇంతేనా బోసి నవ్వులను కువ్వలు బోసే పసి పాపాల బతుకు ఇంతేనా జీవితా సారమిదేనా ఆట పాటల నలరించుచూ సెలయేటి వోలె వెలివారే బ్రతుకు ఇదేనా ఇంతేనా కిలకిల నవ్వుచు తొలకరి వలపుల ఉలకవోయు జవరాలి వయ్యారమా ఇదేనా ఇంతేనా దాచుకున్న వయసంతయు మగనికి దోచి సు ఇల్లాలి గతి ఇదేనా ఇంతేనా పురిటి పాప చిరు పెదవుల తాకునా మురిసిపోవు బాలింత బ్రతుకు ఇదేనా ఇంతేనా తన బ

నృత్యము-అనుభూతి

  మా బడిలో పాటలు పాడే అబ్బాయంటే మా ఆడపిల్లలందరికీ అదో ఇది.  నా స్నేహితురాలు అభిమానం దాచుకోలేక,నువ్వంటే నాకిష్టం అంది.  ఎందుకు? అడిగాడు అబ్బాయి.  నువ్వు పాటలు బాగా పాడతావని, అంది నా స్నేహితురాలు,సరళ హృదయ.  అప్పుడు నా బాల్యమిత్రుడు ఒక గొప్ప మాట చెప్పాడు, ‘పాటలు పాడతాడని,డాన్సులు వేస్తాడని ఇష్టపడకూడదమ్మా ఎవరినీ’ అని. అదిప్పటికీ నాకు గుర్తుండి పోయిన మాట.  అయితే మనిషి పాటలు పాడే కోకిలను, మాటలు చెప్పే చిలుకను,నృత్యం చేసే నెమలిని ఎందుకు ఇష్టపడతాడు? అవి కూడా పక్షులేగా? కాకి పొడుస్తుంది. నెమలి అంతకన్నా ఎక్కువగా దాడి చేస్తుంది. దొంగ మొహం కోకిల తన గుడ్లను కాకి గూట్లో పెట్టేసి వస్తుందిట! అయినా చిలుకలు,కోకిలలు,నెమళ్ళు మనకిష్టం. ఎందుకు? మనిషి మనసును రంజింపజేసే కళ ఈ పక్షుల ద్వారా వ్యక్తీకరింపబడుతోంది. అదీ సంగతి! పాటగాని పట్ల స్త్రీలు ఆకర్షితులౌతారని వేదకాలం నాటి వాక్యం!! లోకానికి స్త్రీలు నేర్చిన విద్యలు వద్దు,ఆ విద్యలు నేర్చిన స్త్రీలు కావాలి అంటారో రచయిత.  ఏది ఏమైన మనిషికి ఆత్మోన్నతి కలిగించి మోక్షం దాకా తీసుకువెళ్ళగలిగే కళలను భారతీయులు ఏనాడో అభివృద్ధి పరిచి సాధన చేసారు,చేస్తున్నారు.  మీకు భారతీయ న