పోస్ట్‌లు

అక్టోబర్, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

సుమా!

పొలుసులు  పొలుసులుగా విక్షేపం చెందేది కుబుసాన్ని విడిచి తాజా తొడుగు  తొడుక్కునేది తీరి కూచుని కసి బుసలు కొట్టేది చుట్ట చుట్టుకొని ఎట్లాగో పడి ఉండేది ఈ మనసే జరజరజరా  పైకి లేచి అనంతాకాశాలలోని అమృత శక్తి వైపుకి పడగెత్తి నిలిచేది.

భ్రమప్రమాదములు

నేనెప్పుడూ ఏదో ఒక భ్రమను ప్రేమిస్తూ ఉంటాను ఆ భ్రమ కూడా నన్ను అంతే గాఢంగా ప్రేమిస్తోందని భ్రమిస్తాను వేయి గేలాలతో లాగే భ్రమలోకి మంత్రించినట్టు నడుచుకు పోతాను భ్రమ కప్పే రంగుల  పరదాలు దట్టమైనవి తొలగించ  వీలుకానివి భ్రమ సంభ్రమం తబ్బిబ్బు చేస్తుంది భ్రమ  భ్రమరం సౌందర్యపానంతో మత్తిల్లజేస్తుంది భ్రమ  విభ్రమం భరించడం భారమౌతుంది భ్రమను చీల్చగలిగేది కాలం ఒక్కటే ఆ చీలికలోంచి వచ్చేది మిరుమిట్లుగొలిపే సత్యం ఆ  సత్యం అప్పుడే  పుట్టిన పచ్చి రెక్కలనిచ్చి భ్రమావరణానికి అందనంత ఎత్తులో ఎగిరిపొమ్మని గర్జిస్తుంది.

బ్రహ్మచారులం కర్మవీరులం

చిత్రం
  బ్రహ్మచారులం   కర్మవీరులం అద్దె   కొంప   గాలిస్తున్నాం ! ఇల్లు   ఇర్కటం అద్దె   మిక్కుటం ఎన్ని   కొంపలో   చూస్తున్నాం ! ఇది   చిత్రం   భళారే   విచిత్రం   అనే   చిత్రంలోని   సరదా   పాట .  ప్రేమ   గీతాలు   తేలిగ్గానే   రాసిపారెయ్యొచ్చు   ఎలాంటి   గీత రచయిత   అయినా .  సందర్భానికి   తగ్గట్టు   ఇలాంటి   హాస్యగీతాలు   రాయడం   కొంచెం   కష్టమే  ( రుద్రవీణలో “ రండి , రండి , రండి , దయ   చేయండీ ”  పాట   కూడా   ఇలాంటి   కోవలోదే ). ఇది   చిరుద్యోగ ,  నిరుద్యోగ   కాలంలో   అత్యధికులు   సొంత   ఇల్లు   లేక   అద్దె   ఇళ్ళలో   ఒదిగి   మర్యాదగాను , ఒబ్బిడిగాను ఇల్లుగలవారికి   విధేయంగాను   బతికిన   కాలంలో   రాసిన   పాట . ఈ   పాటలో   రాసినదంతా   అచ్చంగా   నిజం . వయస్సులో   పిల్లుందంటే   భయస్తులై   మెలగాలి ! గృహస్థుకి   నమ్మిన   బంటై   సమస్తమూ   చేయాలి ! ఈసినిమాలో   పాటలన్నీ   చాలా   బావుంటాయి .  ఇందులోని   సంభాషణలను   మేము   రోజువారీ   జీవితంలో   వాడుతూ ఉంటాం .  అసలు   చిత్రం   భళారే   విచిత్రం   సినిమానే   మనసును   తేలిక   చేసే   గుళిక .  ఎన్నిసార్లు   చూసినా   మళ్ళీ   మళ్ళీ   చూడాలనిపించే భలే   సినిమా !