సంగీత సామ్రాట్‌ మొద్దు కిష్న పోకిళ్ళు - 5

 హిందూ philosophy లో వ్రాసిన కర్ణాటక సంగీత కీర్తనలను abrahamic మతాలకి ఆపాదించి ఎలా పాడతావయ్యా? 

పాడేస్తా నా ఇష్టం!
కర్ణాటక సంగీతం ఒక్కరి సొంతం కాదు!

ఎందుకు కాదు? అది హిందువుల సంగీత పద్ధతి! 
వారికే సొంతం. దాన్ని కల్తీ చేసే హక్కు నీకెవరిచ్చారయ్యా?

ఒకరిచ్చేదేమిటి? నేనే తీసుకున్నా!  

Cultural appropriation అని విన్నావయ్యా మొద్దు కిష్నా? 

అదేంటి?

ముందు హేళన చేయడం, తరువాత అనుకరించడం, చివరగా కొన్నేళ్ళయ్యాక ఇది మాదే మేమే కనిపెట్టాం మీరే మమ్మల్ని అనుకరిస్తున్నారు అని ఎర్ర మేధావుల చేత చెప్పించడం! 

ఇదంతా నేన్నమ్మను!

హిందువులు పవిత్రంగా భావించే ప్రతి దానిలో వేలు పెట్టడం, వక్ర భాష్యాలు వ్రాయడం, అవహేళన చేయడం, మళ్ళీ ఆ పద్ధతులన్నీ తమకు నచ్చిన రీతిలో సొంతం చేసుకుని పోవడం నీకు కనిపించడం లేదుటయ్యా మొద్దు కిష్నా?

ఇవన్నీ బత్తాయిల మాటలు!  I don’t care!

పెద్ద కుట్రలో నువ్వొక చిన్న పరికరానివని ఎంత చెప్పినా వినవే?
నీలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారో తెలుసా? 

ఏమంటారు? 

Useful Idiots!ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

తాతాచారికి కన్నడ వడదెబ్బ

మన మతమసలే పడదోయ్‌!

పండుగంటే ఆరాధన