పిట్టల దొర రామాయణం

 


నా పేరండీ,వెవ్వెవ్వే వెంకోజీ అండీ, 
ఐయామ్‌ ఏ పిట్టల్దొరండీ.
మరండీ,నేను తుపాకీతో కొడితేనండీ,
 ఓ పిట్ట పాకిస్తాన్‌ పారిపోయిందండీ, 
ఒకటేమో చైనాలో దూరిపోయిందండీ. 

మరండీ, నేన్రామాయణం చదూదామని చూసానాండీ, 
అందులో మొగదల్లోనే క్రౌంచ పిట్టలని గురించి రాసున్నాదండీ. 

ఆ క్రౌంచ పిట్టలంటే,
మనం అప్పుడెప్పుడో పిటాపురంలో కొట్టిన వరిగి పిట్టలా? 
పెద్దాపురంలో కొట్టిన పిరంగి పిట్టలా? 
బీమారంలో కాల్చుకు తిన్న జంగిలి పిట్టలా? 
ఏలూరులో నంజుకు తిన్న మింగిలి పిట్టలా?
 అని తెగాలోంచించి ఆలోచించి అమిరికా ప్రైమ్మినిష్టర్‌ కి ఫోన్‌ చేసి వివరం చెప్మన్నానండీ. 
ఆయ్‌, దాని మీద ఆయనేమో మొత్తం ప్రపంచకంలోని అందరి ప్రెసిరెంట్లని పిల్చి రామాయణంలో క్రౌంచ పిట్లంటే ఏం పిట్టలనేది నాకిప్పుడే తేల్చాలన్నారండీ. తేల్చి వెంకోజీ పిట్టల్దొరకు అర్జెంటుగా  చెప్పాలన్నారండీ,ఆయ్‌! 

అయినా క్రౌంచ పిట్ట పడితే నాలాగా కమ్మగా కాల్చుకు తినాలిగానీ పజ్జాలు రాయడమేంటండీ వాల్మీకీ?

 ఈ క్రౌంచ పిట్టల గురించి రష్యాకెళ్ళి కూడా అడిగానండీ,ఆళ్ళు నాలుగు గిన్ని కోళ్ళు, అయిదు సివంగి పిట్టలు ఇచ్చారండీ, అవి అక్కడికక్కడే కాల్చుకు తిన్నానండీ, మరి నాకెందుకు తేలేదని చైనా ప్రెసిడెంటు, సైబీరియా సార్జెంటు నాతో తగువేసుకున్నారండీ, అప్పడింక జమైకా ప్రసిడెంటు పడవంత విమానం పంపుతే అదేసుకుని ఏలూరొచ్చేహానండీ,ఆయ్‌!

నాలాగే వాల్మీకి పిట్టల్దొరే కదండీ ఒకప్పుడు. మరెందుకండీ పిట్టను కొడితే బాధపడిపోడం?ఇంతకీ ఈ క్రౌంచ పిట్ట గురించి
అమిరికా,ఆస్ట్రేలియా,ఆఫ్రికా,అంటార్కిటికా,అనకాపల్లి,ఆముదాల వలస అన్నిచోట్లా వెతికానండీ, ఆయ్‌!
  నాపొట్టలోకి  కౌజు పిట్టలు దొరికాయి గానీ క్రౌంచ పిట్టలు దొరకలేదండీ,ఆయ్‌! దీని గురించి ఐక్యరాజ్య సమితికి ఉత్తరం రాసి ఇచ్చి రావడానికి ఓడలో బయల్దేరి పోతున్నానండీ, మళ్ళొచ్చాక నా ఐదొందలేళ్ళ నాటి ఏడు గుళ్ళ తుపాకీతో  క్రౌంచ పిట్టను కొట్టి సకల జనులకు నా తడాఖా చూపుతానండీ, మరి ఓడకి చార్జీలు కావాలి కదండీ, మీరంతా తలా వందా వెయ్యి రెండు వేలు ఇస్తే చాలండీ, ఇలాగెల్లి అలాగొచ్చేస్తానండీ,ఆయ్‌!


ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

తాతాచారికి కన్నడ వడదెబ్బ

ప్రచురింపబడే కథలను వండి వార్చడం ఎలా? -1

పద్యం కట్టిన వాడే పోటుగాడు